Son Haberler
Anasayfa » Özlük Hukuk

Özlük Hukuk

Öz Değerlendirme Faaliyetleri Hakkında

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü’nün 2018 yılı Haziran dönemi çalışma programında yer alan öz değerlendirme faaliyetleri kapsamında form ve anketlerin doldurulmamasına dair dilekçe örneği ve Merkez Yürütme Kurulu kararı ve ektedir. Dayatılan form ve anket doldurulması yükümlüğünün; Yasal dayanağı olmadığından, Öğretmen performans değerlendirmesinin bir benzeri olduğundan, Kalite geliştirme amaçlı olduğu ileri sürülen bir uygulamaya böylesi zorunlulukların hiçbir yarar ... Devamını Oku »

Eğitim Sen Kılık Kıyafet Eylem Kararı 2017-2018

İş yerlerine serbest kılık-kıyafetle gitme eylem kararımız (2017-2018) yenilenmiştir. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, daha önce sendikamızın almış olduğu özgür kılık kıyafet eylem kararının devam edip etmediği yönünde sorular gelmektedir. Sendikamız Eğitim Sen’in tek tipleştirmeye tepki olarak ortaya koyduğu iş yerlerine serbest kılık-kıyafetle gitme eylem kararı yenilenmiştir. Üyelerimiz, Merkez Yürütme Kurulumuzun 30.06.2017 tarihli kararına dayanarak 1 Temmuz 2018 tarihine ... Devamını Oku »

Zorunlu BES Çıkış Dilekçesi

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sisteminden (BES) çıkış dilekçesi haberimizdedir. Bilindiği gibi 25/08/2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile çalışanlardan kendi isteği dışında kesinti yapılmaya başlanmıştır. İlgili maddede “Çalışan, emeklilik planına dahil olduğunu kendisine bildirildiği tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayabilir” denmektedir. Çalışanlar, zorunlu olarak dahil edildiği ... Devamını Oku »

Kazananlar Daima Mücadele Edenlerdir

Nöbet eylemi yapmıştık… Taleplerimizi dile getirmiştik… O günlerde “bu şekilde değişen hiçbir şey olmaz” demişlerdi. Fakat her şeye rağmen bu haklı talebe omuz veren emekçilerin kararlı duruşu sayesinde nöbete ücret talebimiz hayata geçmişti. Öğretmenler nöbet görevi karşılığında 2016 yılı için haftada 2 saati geçmemek üzere ek ders ücreti almaktaydı. Bu durum sendikamız tarafından, ücretle ilgili taleplerimizi karşılamasa da eski duruma ... Devamını Oku »

Öğretmenlerin Özlük Hakları Korunmalıdır!

Yabancı uyruklu öğrencisi bulunan öğretmenlerin eğitimi kursu – hizmet içi eğitimi kapsamında ek ders talebiyle hazırladığımız dilekçe örneği yazımızın ekindedir. Mülteci çocukların eğitim haklarından nitelikli biçimde yararlanabilmeleri için MEB ve UNICEF’in birlikte yürüttüğü hizmet içi eğitimlerde, öğretmenlerin özlük haklarını gözetilmemesi nedeniyle çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Hemen belirtmek isteriz ki sendikamız, mülteci çocukların evrensel bir hak olan eğitim hakkından nitelikli biçimde yararlanabilmelerine ... Devamını Oku »

Başbakanlık Genelgesi Şerh

17 Şubat 2016 gün ve 25627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2016/4 sayılı ve “Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları Hakkında” konulu Başbakanlık Genelgesinin okul müdürlüklerince, bütün çalışanlara tebliğ edildiğini belirtilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nı bugüne kadar ve bildiğimiz kadarıyla, doğrudan kendileri tarafından düzenlenen ve eğitim ve bilim emekçilerini ilgilendirenler de dahil olmak üzere, hiçbir Genelgeyi ... Devamını Oku »

29 Aralık Eylem Kararı

Konfederasyonumuz KESK ve diğer emek ve meslek örgütleri “Savaşa Hayır, Barışı Savunacağız” şiarıyla 1 günlük hizmet üretmeme kararı almıştı. Konfederasyonumuz kararıyla iş bırakan üyelerimizin kurumlarına verecekleri 29 Aralık iş bırakma kararı ve istenmesi durumunda kurumlarına verecekleri savunma aşağıdadır. Kurum tarafından sadece sendika kararının istenmesi durumunda MYK Grev kararı tek başına verilebilir. Kurum tarafından üyemize savunması istenen bir yazı verilirse, savunma düzenlenip, ekinde ... Devamını Oku »

İş Güvenliği Taahhütnamesi Hakkında

MEB’e bağlı kurumlarda tüm personele (çalışan, işçi, memur, öğretmen, idareci) “İş Sağlığı ve Güvenliği Talimat ve Taahhütnamesi” imzalatılmak istendiği bilgileri gelmektedir. Konuyla ilgili açıklama ve uyarılarımız aşağıda belirtilmiştir. İşveren tarafından “İş Sağlığı ve Güvenliği” için gerekli önlemlerin alınması ve ilgili eğitimlerin yapılması zorunlu tutulmuştur. Bilindiği gibi ilimiz Afyonkarahisar’da da konuda eğitim / seminer çalışmasına başlanmıştı. 6331 sayılı “İş Sağlığı ve ... Devamını Oku »

Yargı Mağduriyeti Tescilledi

Bir üyemiz hakkında sosyal medya hesabından iktidarı eleştiren ve dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle bir şikayet sonucu soruşturma açılmış, üyemize hem ceza verilmiş hem de görev yeri değiştirilmişti. Uzun süren yargı sürecine rağmen iddiaların yersiz olduğu ortaya çıktı ve üyemiz eski görev yerine döndü. Her ne kadar haklılığımız ortaya çıkmış ve üyemiz görev yerine dönmüş olsa da, muğlak ifadelerle, ... Devamını Oku »

MEB Hukukun Çevresinden Dolaşmamalıdır

Bilindiği gibi Bakanlık okul müdürlerini adaletsiz bir şekilde değerlendirmeye tabi tutmuş ve düşük puan vererek bir çok okul müdürünü görevden almıştı. Bu hukuksuzluğa karşı yargı yoluna giden üyelerimiz davaları kazanmışlardı. MEB yargı kararlarını uygulamak yerine bu kararların çevresinden dolanmayı tercih etmiş, müdürleri yeniden değerlendirmeye tabi tutmuştu. 1. kez değerlendirilip düşük puan verilerek görevden alınan üyelerimizle ilgili davalar açmıştık. Yargı, açılan ... Devamını Oku »