Son Haberler
Anasayfa » Haberler » Başbakanlık Genelgesi Şerh
Başbakanlık Genelgesi Şerh

Başbakanlık Genelgesi Şerh

17 Şubat 2016 gün ve 25627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2016/4 sayılı ve “Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları Hakkında” konulu Başbakanlık Genelgesinin okul müdürlüklerince, bütün çalışanlara tebliğ edildiğini belirtilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nı bugüne kadar ve bildiğimiz kadarıyla, doğrudan kendileri tarafından düzenlenen ve eğitim ve bilim emekçilerini ilgilendirenler de dahil olmak üzere, hiçbir Genelgeyi çalışanlara tebliğ etmemiştir.

Sendikamız tarafından söz konusu genelgenin iptali için dava açılmıştır. (Haber)

Üyelerimizin Genelgeyi tebliğ almaları durumunda;

“Bu Genelge; Anayasanın 38. maddesinde düzenlenen ‘Suç ve Cezaların Yasallığı’, yani hiç kimsenin yasalarda suç olarak belirtilmeyen bir fiilden dolayı cezalandırılamayacağı ve hiç kimseye yasalarda yer almayan bir cezanın verilemeyeceği ilkesi ile Anayasanın 128. maddesine düzenlenen memurların hak ve yükümlülüklerinin yasayla düzenlenmesi gerektiği kuralına aykırıdır. Genelgeyle hareket, grup, teşekkül veya dernek gibi her türlü demokratik kitle örgütü tehlikeli gibi gösterildiği, dolayısıyla örgütlenme hak ve özgürlüğünün de ihlal edildiği şerhiyle Genelgeyi tebliğ alıyorum” biçiminde şerh yazmalarının, genel olarak Genelgeye hukuksal bakışımızı ve Genelgeyi yanıtsız bırakmayacağımızı göstermesi açısından yararlı olacağını düşünüyoruz.

Kısaca:

“Bu genelge Anayasanın 38 ve 128. maddelerine aykırıdır. Genelgeyle dernek vb her türlü demokratik kitle örgütü tehlikeli gibi gösterilmektedir. Dolayısıyla örgütlenme hak ve özgürlüğünün de ihlal edildiği şerhiyle Genelgeyi tebliğ alıyorum” yazılabilir.