Son Haberler
Anasayfa » Haberler » MEB’i Yargı Kararları Konusunda Uyardık
MEB’i Yargı Kararları Konusunda Uyardık

MEB’i Yargı Kararları Konusunda Uyardık

Milli Eğitim Bakanlığını yargı kararlarını uygulaması için uyardık. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun yönetici atama yönetmeliğinin bazı maddelerinin yürütmesini durdurması sonucunda ortaya çıkan kararın gereği derhal yerine getirilmelidir.

▪ Anayasanın 138. maddesinin 4. (son) fıkrası, “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” kuralını içermektedir.

▪ 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 4001 sayılı Yasanın 13 üncü maddesiyle değiştirilen 28/1 maddesinde; “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez….”,

▪ 28/3 maddesinde; “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre işlem tesis edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili idari mahkemede maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.”,

▪ 21/2/2014 gün ve 6526 sayılı Yasanın 18. maddesiyle değişik 4. fıkrasında da; “Mahkeme kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi hâlinde tazminat davası ancak ilgili idare aleyhine açılabilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu kurallardan da kolayca anlaşılacağı üzere, idari yargı kararlarının uygulanmaması, değişik yaptırımların uygulanmasını gerektiren bir eylemdir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da her idari organ gibi, Anayasal ilke ve kurallar doğrultusunda yargı kararına saygılı olmasını ve yargı kararlarının gereğini yerine getirmesini bekliyoruz.

Bu doğrultuda; okul müdürlerinin görev sürelerinin uzatılıp uzatılmaması sürecinde altı ay çalışmayan kişiler tarafından yapılan değerlendirmelerin iptal edilmesini,

okul müdürü olarak görev yaptığı sırada en az altı ay çalışmış kişilerin yapacakları değerlendirme ile yeni bir değerlendirme formu düzenlenmesini ya da bu kişilerin yaptıkları değerlendirmenin yok sayılarak, yeniden bir puanlama yapılmasını ve çıkacak sonuca göre okul müdürlerinin görev sürelerinin uzatılmasını,

dört yıllık süresi dolmadığı halde görev süresi sona erdirilen müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının gecikmeksizin eski görevlerine iade edilmelerini ve dört yıllık sürelerinin tamamlamalarının sağlanmasını,

hiçbir duyuru yapılmadan ve objektif bir ölçüt kullanılmadan gerçekleştirilen müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı atamalarının iptal edilmesini,

son olarak yönetmeliğin bir an önce değiştirilerek objektif ve duyuruya dayalı bir müdür ve müdür yardımcısı atama sistemi getirilmesini istiyoruz.

Bakanlığın, yargı kararının gereğinin yerine getirilmesi konusunda gerekli duyarlılığı göstermesi gerekmektedir.

Cevapla

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.