Son Haberler
Anasayfa » Haberler » MEB’in Müfredat Telaşı Niye?
MEB’in Müfredat Telaşı Niye?

MEB’in Müfredat Telaşı Niye?

13 Ocak 2017 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 53 farklı dersin müfredat program taslağı hazırlanmış ve 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren bütün okullarda uygulanacağı açıklanmıştır. Tüm ülkeyi ve gelecek nesilleri yakından ilgilendiren eğitim müfredatı gibi bir konuda, MEB’in müfredat taslakları ile “öneri alma” sürecinin çok kısa tutulması, MEB’in böylesine önemli bir konuda dayatmacı tutum sürdürmektedir.

MEB’in taslak programı açıklamasının ardından, başta sendikamız olmak üzere, kamuoyundan yükselen tepkiler sonucunda “herkesin görüşünü alıyoruz” yaklaşımı ile hareket edilmesi dikkat çekicidir. Ancak MEB tarafından uygulanan yöntem, “görüş ve öneri alma” sürecini tamamen sembolik olduğunu göstermektedir.

MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce İlçe Milli Eğitim ve Okul Müdürlüklerine gönderilen yazıyla, bazı illerde gece yarısı cep telefonlarına gönderilen mesajlar üzerinden, okullarda tüm zümre öğretmenlerinin taslak müfredat programlarıyla ilgili 24 saat içerisinde görüş ve önerilerini sunmaları istenmiştir.

53 farklı konu başlığı altında hazırlanan taslak müfredat programlarının her yönüyle değerlendirilebilmesi, önceki programlarla karşılaştırılması ve içeriğine dair görüş, öneri ve eleştirilerin sağlıklı bir şekilde ifade edilebilmesi için sadece “24 saat” süre tanınması, MEB’in “katılımcılık” konusundaki samimiyetini göstermektedir.

MEB, tıpkı 4+4+4 sürecinde olduğu gibi, bir kez daha eğitim sisteminin geleceği ile ilgili olarak dayatmacı tutumunu ortaya koymakta, bütün eleştiri ve itirazlara rağmen kendi bildiğini okumaya devam etmektedir. Öğretmenlerin “24 saat” içinde müfredat program taslaklarını sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesinin mümkün olmadığı açıktır.

MEB’in askıya çıkardığı taslak programların pilot uygulama yapılmadan, bilimsel bir inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmadan önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacağının açıklanması, MEB’in kafasındaki değişikliklerle örtüşmeyen öneri ve eleştirilerin dikkate alınmayacağını göstermektedir. Bakanlık, gelecek öneriler doğrultusunda ders kitapları yazım sürecinin 20 Şubat’tan itibaren başlayacağı kararını gözden geçirmelidir.

Eğitimde 4+4+4 düzenlemesinin aynı yöntemle belirlenmesinin yarattığı olumsuz sonuçlar ortadadır. Müfredat değişikliklerinden doğrudan etkilenecek olan öğretmenler olmak üzere, bilim insanları ve eğitim sendikalarının görüşleri, inceleme ve değerlendirmelerin sağlıklı yapılabilmesi için makul bir süre belirlenmelidir.

Müfredat taslak programları inceleyip değerlendirme yapmak için İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen süreler yeterli olmadığından, bu konuda sağlıklı bir değerlendirme yapmak için gerektiği kadar süre verilmesini, değerlendirme sürecinin göstermelik olmaktan çıkarılmasını talep ediyoruz.