Son Haberler
Anasayfa » Haberler » Rotasyonla İlgili Detaylı Açıklamamız
Rotasyonla İlgili Detaylı Açıklamamız

Rotasyonla İlgili Detaylı Açıklamamız

Sendikamızın, rotasyona uğrayan üyelerimizin durumuyla ve izlenecek hukuksal yolla ilgili detaylı açıklamasıdır. Üyemizin durumuna uygun olarak kullanacağı dilekçeler yazımızın sonunda, ektedir.

Tüm karşı çıkmalarımıza rağmen Öğretmenlerin 2015 Yılı Aynı Eğitim Kurumunda Azami Çalışma Süresine Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru yayımlanmış ve bu duyuru ile aynı eğitim kurumunda 30 Eylül 2915 tarihi itibariyle 15 yıl görev yapmış öğretmenlerin rotasyon uygulamasına başlanmıştır.

Tercihte bulunmak için şimdilik 24 Temmuz’a kadar süre tanınmışsa da; Bakanlığın tercih modüllerini öngördüğü süre içerisinde açamamış olmasından kaynaklı olarak, tercihte bulunma süresini uzatması beklenmektedir.

***Yönetmeliğin 48/9 maddesine göre birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan kurumlar hariç olmak üzere, diğer okullarda ara sınıf okutan sınıf öğretmeni iseniz, aynı sınıf ve şubeye devam etmek koşulu ile, 4’üncü sınıfı okuttuğunuz ders yılının sona erdiği tarihe kadar rotasyona tabi tutulmayacaksınız. Dolayısı ile tercihte bulunmak zorunda değilsiniz.

***Yönetmeliğin 43/10 Maddesinde; “Kadrolarının olduğu ilçe gruplarında bulunan eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro açığı bulunmayan öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri, aynı kapsamdaki bir sonraki atama dönemine kadar ertelenir.” denilmektedir.

Dolayısıyla bulunduğunuz ilçe gruplarında norm kadro açığı yoksa tercih yapmak zorunda değilsiniz. Ya da rotasyona tabi öğretmen sayısından daha az sayıda açık varsa, hizmet süresi sizden yüksek olan öğretmenlerle de bu açık kapatılıyorsa yine tercih yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü resen atamalar hizmet süresi en yüksek öğretmenden başlanarak yapılacaktır. Örneğin; ilçe grubunda 2 norm kadro açığı var ve 5 öğretmen rotasyona tabi. Siz en azından 2 öğretmenden daha az hizmet yılına sahipsiniz. Bu durumda istekle ya da resen, bu 2 kadro zaten sizden daha yüksek olan hizmet yılına sahip öğretmenlerle doldurulacağından, bir sonraki atama dönemine kadar okulunuzda kalabilir ya da isteğe bağlı atamalarla yıl içinde başka okula atanarak rotasyon kapsamından çıkabilirsiniz.

***Yönetmeliğin 48/2 Maddesinde; “Duyuruda; alanlar itibariyle boş öğretmen kadroları, bu madde kapsamında ataması yapılacaklardan boşalacak muhtemel öğretmen kadroları, başvurunun yapılma şekli, başvuru yeri ve süresi ile diğer hususlara yer verilir.” Denildiğinden, kurumların boş öğretmen kadroları ile birlikte muhtemel boşalacak kurum kontenjanlarının da ilan edilmesi ve tercihlere açılması gerekmektedir. Ancak bazı il ve ilçelerde boş kadro olmasına rağmen, buraların tercihlere yansıtılmadığı şeklinde şikayetler olmaktadır. Eğer bu tip bir uygulamaya rastlarsanız, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe vererek alanlar itibariyle boş öğretmen kadrolarının tamamının tercihlere açılmasını talep ediniz. Ayrıca MEBSİS’de tercihinizi yaptıktan sonra da tercihlere açılmayan ancak boş olduğunu tespit ettiğiniz kadrolara atanmak istediğinizi belirten talebinizi aşağıdaki dilekçeyi vererek yapınız. (Dilekçe 1 Kullanılacak)

***Duyurunun 27. maddesinde resen yapılacak atamalarda mazeret durumlarının göz önünde bulundurulacağı belirtilmiştir. Mazeret gözetilmeden resen atama yapılmasının önüne geçmek için, bu durumda olanların mazeretlerini gösteren belgeleriyle birlikte aşağıdaki dilekçeyi kurumlarınıza vermeniz yararınıza olacaktır. Bu dilekçe verilmese dahi, mazeret hali gözetilmeden yapılan bir atama için dava açmanız önünde bir engel yoktur. (Dilekçe 2 Kullanılacak)

***Tüm tercih yapan öğretmenler, ileride yaşayabilecekleri hak kayıplarına karşı dava açmak ya da Sendikamızın rotasyonun iptaline dönük açtıkları genel davanın sonuçlarından yararlanmak üzere aşağıdaki dilekçeyi kurumlarına verebilir. (Dilekçe 3 Kullanılacak)

*** Fen ve sosyal bilimler liseleri ile Anadolu liselerini sınavla kazanmış öğretmenler Resen başka bir okul türüne(Anadolu liseleri veya Fen ve sosyal bilimler liseleri dışında) atanmamak için aşağıdaki dilekçeyi kurumlarınıza vermeniz yararınıza olacaktır. Bu dilekçe verilmese dahi, resen başka bir okul türüne yapılan atama için dava açmanız önünde bir engel yoktur. (Dilekçe 4 Kullanılacak)

***4+4+4 kapsamında kademeli dönüşen okulların öğretmenlerinden 4. Sınıfı okutmasını bekleyip eşleştirilen okullara atanacakken, ara sınıflarda rotasyona tabi olup tercih yapmaları istenen öğretmenler aşağıdaki dilekçeyi vermeleri yararlarına olacaktır. (Dilekçe 5 Kullanılacak)

***Rotasyona tabi öğretmenler, en fazla 40 tercih yapacaktır. Boşalacak muhtemel öğretmen kadrolarından da tercih yapmanız faydanıza olacaktır.

***Okul Müdürlerinin sizin yerinize tercih yapmaları gibi bir durum söz konusu değildir.

***Tercih yapmak zorunda değilsiniz. Ancak bu durumda resen atamaya tabi tutulabilirsiniz. Bu durumda dava açmak isteyen üyelerimiz için elbette ki hukuki yardım yapılacaktır. Ancak bu davaların sonuçları, Yönetmelikteki rotasyon maddesinin iptali için Danıştay’a açtığımız davanın sonucuna göre şekilleneceğinden, şimdiden bu davaların olumlu sonuçlanabileceğine ilişkin bir yorumda bulunmamız mümkün değildir.

Ancak hizmet süresinin hesabında ya da rotasyona tabi olup olmama konusunda, Yönetmelik ve Kılavuza aykırı bir belirleme yapılmışsa, resen atamada mazeret durumunuz gözetilmemişse, sınavla atandığınız halde Fen, Güzel Sanatlar ve Anadolu Lisesi dışında bir kuruma resen atanırsanız, vb. durumlarda açılabilecek davalarda olumlu sonuç alabilme ihtimali daha yüksektir.

Aşağıdaki dilekçe indirilmeli, her bir sayfasında verilen ve yazımızda belirtilen duruma özel dilekçe düzenlenerek kullanılmalıdır.

Duruma Özel Rotasyon Dilekçeleri (434 indirme)

Cevapla

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.